HIDE THIS MESSAGE
WestEnt.co.uk yn defnyddio cwcis ar ei gwefannau er mwyn darparu ymarferoldeb gwell i ddefnyddwyr. Os ydych yn parhau i ddefnyddio'r safle hwn, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn cwcis hyn. Fel arall, efallai y byddwch yn newid eich gosodiadau preifatrwydd yn eich porwr ar unrhyw adeg.
Darparu Offer Sain, Goleuo, Gweledol, Pwer a Llwyfannau

Darparu Offer Sain, Goleuo, Gweledol, Pwer a Llwyfannau

Wedi ei sefydlu ers 2000 mae West Ent yn cynhyrchu digwyddiadau a llogi offer gan arbenigo mewn cynllunio a chynhyrchu technegol. Bydd ein tim profiadol o reolwyr cynhyrchu, rheolwyr llwyfan, peiriannwyr sain a thegnegwyr yn barod I gyd-weithio er mwyn sicrhau llwyddiant eich digwydddiad.

Mae gennym brofiad o weithio ar ddigwyddiadau mawr a chymleth ond rydym yr un mor hapus I gynnig gwasanaethau syml am bris cystadleuol.Gallwn gynhyrchu cynadleddau mawreddog neu gynllunio goleuo godidog ar gyfer digwyddiadau preifat. Rydym yn board I drafod,cynnig syniadau , datrys problemau a’ch cynorthwyo I sicrhau fod eich digwyddiad yn un bythgofiadwy. Gyda tim gweithgar a brwdfrydig sy’n cynnig ystod eang o sgiliau a phrofiad wrth gefn I ateb eich gofynion. Mae gennym stoc o offer goleuo, sain, llwyfannu, AV a pheiriannu ynni symudol yn board I’w llogi.

Rydym yn cynnig gwasanaeth gyflawn a medrwn ddarparu offer safonol a staff arbenigol am bris cystadleuol .

 

Gwasanaethau

Mae West Ent yn gallu cynnig unrhyw beth o wasanaeth cynghori technegol syml, hyd at becyn cyflawn ar gyfer digwyddiadau mawr.

Llogi

Mae West Ent yn cadw stoc fawr o offer goleuo, sain, llwyfannu, AV a llawer, llawer mwy. Mae'r offer ar gael i'w logi fel y mae, neu'n rhan o becyn mwy.

Llogi

Mae West Ent yn cadw stoc fawr o offer goleuo, sain, llwyfannu, AV a llawer, llawer mwy. Mae'r offer ar gael i'w logi fel y mae, neu'n rhan o becyn mwy.